ГРИЖАТА ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ Е НАША ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ!
Здравен
монитор
Добре дошли в сайта за здравна профилактика Здравен Монитор!

С проекта Здравен Монитор сме си поставили амбициозната цел да ви подкрепим в превенцията и борбата с високото кръвно налягане(хипертония), и високата кръвна захар(захарен диабет) като ви предоставим разнообразна информация за същността, и опасностите, които водят със себе си двете заболявания, както и съвети как да промените начина си на живот, за да избегнете риска от възникването им или да намалите тяхното пагубно въздействие.

Хипертонията и диабета са сред най-разпространените заболявания в световен мащаб. Един от всеки трима възрастни в света, според доклад на СЗО, е с повишено кръвно налягане - състояние, което причинява около половината от всички смъртни случаи от инсулт и сърдечни заболявания. Един от всеки 10 възрастни има диабет.

По данни на СЗО над 1 800 000 души в България страдат от високо кръвно налягане, а над 519 000 души са болни от диабет. 60% от диабетно болните имат и високо кръвно налягане.

Доколко начина на живот, който водите, предразполага към възникване на някое от тези заболявания?

Попълнете коректно специализираната Анкетна карта и здравният Риск монитор ще ви помогне да видите предимствата и недостатъците на сегашните ви начин на живот, начин на хранене, здравословно състояние и вредни навици. Надяваме се резултатите да ви подтикнат към действия за преодоляването и коригирането на една част от тях, в името на по-добър, по-дълъг и качествен живот.

Какво да направим, ако вече имаме поставена диагноза хипертония или захарен диабет?

Включвайки се в проекта Здравен монитор ще можете да се възползвате от уникалните възможности на Домашният Здравен Картон, който е не само място за записване и съхраняване на ежедневните домашни контролни измервания на нивата на кръвното налягане и кръвната захар, а и съвременно комуникационно средство, което дава пряка връзка на вашите личен лекар и лекуващ лекар-специалист до обобщените резултати от тези измервания. Така те ще могат да проследят резултатите и да преценят до каква степен е ефективно провежданото от тях лечение.

Възползвайте се от предимствата на съвременните технологии в превенцията и борбата с високото кръвно налягане и високата кръвна захар.

Включете се в проекта!

Материалите, които предоставя сайтът Здравен Монитор са с цел по - добра информираност на пациентите и не поставят диагнози, нито представляват препоръки за лечение.
Домашния Здравен Картон няма за цел да замени редовните прегледи при Вашиият личен лекар или лекуващ лекар-специалист.
Неговата цел е да предостави на лекарите коректни статистически данни от направените домашни измервания и улесни вземането на решение за Вашето лечение.
Здравен Монитор благодари за партньорството и подкрепата на: